Ne puteti urmări și pe:

Agenția Națională de Integritate a emis 123 avertismente, prin intermediul sistemului informatic Prevent, în vederea prevenirii conflictului de interese

Agenția Națională de Integritate a emis 123 avertismente, prin intermediul sistemului informatic Prevent, în vederea prevenirii conflictului de interese

În analiza Prevent au fost luate în considerare date şi informaţii cu privire la 1.221 de autorităţi contractante, 6.592 de operatori economici şi 119.418 persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ofertanţilor.
Agenţia Naţională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 martie 2020, 123 de avertismente de integritate pentru potenţiale conflicte de interese în proceduri de achiziţie publică în valoare totală de peste 1,32 miliarde lei (peste 273,85 milioane euro), prin intermediul sistemului Prevent.
„În perioada ianuarie – martie 2020, Agenţia Naţională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic Prevent, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 4.216 proceduri de achiziţie publică. Dintre aceste proceduri, aproximativ 21% se referă la contracte finanţate din fonduri europene. Au fost emise şase avertismente de integritate în valoare totală de peste 41,6 milioane lei”, informează un comunicat a ANI transmis, joi, AGERPRES.
Potenţialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziţie publică derulate de autorităţi contractante reprezentând ministere, instituţii publice de la nivel central şi local, unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, precum şi companii/societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar.
Aproximativ 96% din cazuri conducătorii autorităţilor contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în două cazuri ANI a declanşat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate.
Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârşitul lunii iunie 2017 cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.
Elementul de noutate al sistemului Prevent este dat de faptul că acesta poate identifica, în mod automat, prezumtivele relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă.

În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate, iar autoritatea contractantă trebuie să ia toate măsurile de îndepărtare a posibilului conflict.

Sursa: https://www.agerpres.ro/social/2020/06/04/ani-123-de-avertismente-de-integritate-pentru-potentiale-conflicte-de-interese-prin-intermediul-sistemului-prevent–517368

Ne puteti urmări și pe: