Ne puteti urmări și pe:

Abandonul școlar – părăsirea timpurie a școlii în România s-a redus în 2019 la 15.3 % față de 19.1 % în 2015. Cea mai amplă scadere dintre statele UE.

Abandonul școlar - părăsirea timpurie a școlii în România s-a redus în 2019 la 15.3 % față de 19.1 % în 2015

Rata de părăsire timpurie a școlii este definită ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 de ani care au terminat cel mult clasa a VIII-a și care au abandonat școala în acel moment, nu au mai urmat nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională.
În ultimii zece ani, rata de părăsire timpurie a școlii în România a avut o evoluție în stagnare de la 19,3% în 2010, la 17,3% în 2013 și apoi din nou o creștere până la 19,1% în 2015. A scăzut apoi constant ajungând la 15,3% în 2019, încă departe de ținta propusă și asumată în Strategia 2020, de 11,3%.
Cele mai importante motive ale abandonului școlar sunt cele care țin de familie (decizia aparține familiei), de sănătate (am fost nevoit să renunț) sau alte motive. Numărul celor care au răspuns așa trece de 85.900 de tineri între 18 și 24 de ani, potrivit Eurostat.
Abandonul școlar rămâne o provocare, este foarte ridicat, aproape 6 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Atinge varfuri mult mai înalte în zonele rurale (25,4% în 2018) și în rândul copiilor romi (77% in 2016),” a declarat Katia Berti, șef adjunct de unitate, Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Comisia Europeană.

Ne puteti urmări și pe: