Obiecții și excepții  formulate  de  Avocatul Poporului, admise  de Curtea  Constituțională
Inline image

    În  data  de  2  iunie 2020  Curtea  Constituțională, în urma  deliberărilor,
– a admis, cu unanimitate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind măsurile de protecţie a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar în îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, formulată de Avocatul Poporului, şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său;
– a admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului, şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, este neconstituţională, în ansamblul său;

– a admis, cu majoritate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice este neconstituţională, în ansamblul său.