Ne puteti urmări și pe:

Firmele care angajează cu normă întreagă tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri, sau persoane de peste 50 de ani, ale căror contracte de muncă au încetat din motive neimputabile lor, vor primi, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei. Firmele au obligația menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni după împlinirea acestui termen. Prevederea se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în derulare pe teritoriul altor state, în urma concedierilor.

Măsura intră în vigoare începând de la 1 iunie 2020 și face parte dintr-un pachet  pe care guvernul  Orban l-a gândit pentru susținerea mediului de afaceri românesc. Acestea este începutul unei strategii care urmărește relansarea domeniilor economice afectate direct sau indirect de criza COVID-19, prin sprijinirea antreprenorilor și a angajaților acestora. 

Tot de la 1 iunie, salariații care s-au aflat în șomaj tehnic și au primit indemnizația suportată de la buget în proporție de 75%, dacă li se prelungește contractul, beneficiază în continuare, pentru o perioadă de trei luni, de plata unei părți din salariu, reprezentând 41,5 % din salariul de bază, dar nu mai mult de 41,5 % din câştigul salarial mediu brut per țară. Pentru a beneficia de ajutorul de la stat, antreprenorii trebuie să mențină raporturile de muncă până la 31 decembrie 2020 cu toți beneficiarii de șomaj tehnic, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

De asemenea, indemnizația de șomaj tehnic va fi menținută la valoarea de 75% din salariul mediu brut pe țară, de la data de 1 iunie 2020, pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţiile stabilite odată cu declararea stărilor de urgență și alertă, până la ridicarea acestora, a declarat deputatul băcăuan, Ionel Palăr. 

 

Ne puteti urmări și pe: