Ne puteti urmări și pe:

 

Timp de o săptămână, inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au verificat 13 agenți economici din judeţ care se ocupă cu plasarea forței de muncă în străinătate, în ţări precum Belgia, Olanda şi Germania, domeniul de activitate fiind în agricultura. În urma acestor verificări au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 34.000 lei.

Printre deficienţele  constatate în domeniul relaţiilor de muncă în timpul acestor controale se numără nerespectarea art.11 din Legea 156/2000 republicată, privind obligaţia agenţilor de plasare a forţei de muncă de a transmite, trimestrial, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului încheiat, situaţia privind contractele de mediere încheiate şi persoanele angajate în străinătate, conform modelului stabilit prin normele de aplicare a prezentei legi.

Totodată, inspectorii de muncă au mai constatat că nu a fost respectat art.13 din Legea 156/2000 republicată, conform căruia „ofertele ferme din contractele încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitatea de angajator, contractele de mediere şi contractele individuale de muncă trebuie să includă toate elementele prevăzute la art.11 din Legea 156/2000”.

„În contextul actual, generat de pandemia cu virusul COVID-19, riscurile la care se expun cetăţenii români care vor să muncească în străinătate sunt mai mari. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind plasarea forţei de muncă în străinătate constituie un fenomen grav, din cauza consecinţelor pe care le poate produce prin faptul că: intermediarul percepe taxe de la solicitantul locului de muncă în condiţiile în care legea interzice acest fapt; solicitantul poate fi înşelat, fiind abandonat pe teritoriul statului străin; lucrătorul nu cunoaşte date despre angajatorul din străinătate pentru care urmează să presteze activitatea;  lucrătorul nu cunoaşte condiţiile de muncă, de cazare, numărul de ore pe care va trebui să le muncească zilnic, activitatea pe care va trebui să o presteze, salariul la care are dreptul pentru munca depusă”, se menţionează într-un comunicat de presă al ITM Suceava.

Campania naţională derulată în perioada 11-22 mai 2020 a avut ca obiective identificarea cazurilor de nerespectare a condiţiilor de funcţionare şi a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate; identificarea şi combaterea cazurilor de plasare a forţei de muncă în străinătate cu încălcarea obligaţiilor pe care plasatorul le are faţă de solicitantul locului de muncă; conştientizarea agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate faţă de obligativitatea respectării prevederilor legale; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a prevederilor legale în domeniu.

Ne puteti urmări și pe: