Ne puteti urmări și pe:

ITM Neamț, controale în construcții și în service-urile auto. S-a lăsat cu amenzi

În perioada 18–23 mai, s-a desfăşurat Campania națională de verificare a respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

Potrivit ITM Neamț, obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate;
 • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile verificate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • verificarea luării de către angajatori a măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii virusului SARS-COV-2.

,,Au fost verificaţi 55 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 139 de  deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 108 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 194.600 lei .

În domeniul relațiilor de muncă, cu ocazia controalelor, au fost constatate 41 de  deficienţe pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 10 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 183.600 lei. La 5 angajatori au fost depistate 9  persoane care prestau muncă nedeclarată (4 persoane nu aveau încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, 4 persoane lucrau în perioada în care contractele individuale de muncă erau suspendate iar o persoană nu avea înregistrat contractul individual de muncă în REVISAL). Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată a fost de  180.000 lei. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 98 de deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost sancţionaţi 51 de angajatori, cărora li s-au aplicat 98 de  sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.000 lei.

La doi angajatori au fost oprite din funcţiune două echipamente de muncă  pentru că exista un pericol iminent pentru salariaţi de producere a unui accident de muncă.”, au comunicat reprezentanții ITM Neamț.

 

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 

 • Primirea la muncă a persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii ;
 • Primirea la muncă a salariaţilor în perioada în care aceştia aveau contractele individuale de muncă suspendate;
 • Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • Nerespectarea salariului minim în domeniul construcţiilor, conform prevederilor O.U.G. nr.114/2018;
 • Necompletarea dosarului de personal al salariaţilor cu documentele prevăzute de H.G. nr. 905/2017, modificată şi completată;
 • Nestipularea în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial a repartizării timpului de lucru;
 • Nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • Nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;
 • Neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale.

Alte deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 

 • nu erau revizuite evaluările de risc privind infectarea cu virusul SARS-COV-2;
 • nu era actualizat planul de prevenire şi protecţie;
 • nu erau întocmite instrucţiuni/proceduri privind măsurile care trebuie luate împotriva infectării cu virusul SARS-COV-2;
 • nu erau asigurate de către angajatori echipamente de muncă sigure pentru lucrători.

foto cu caracter ilustrativ

Ne puteti urmări și pe: