Current track

Title

Artist


Măsurile de protecție decise, regulile noi pentru agajator/  angajați în timpul stării de alertă

Written by on mai 24, 2020

Măsurile de protecție decise, regulile noi pentru agajator/  angajați în timpul stării de alertă

Firmele private și alți angajatori, precum și angajații din România trebuie să respecte o serie de obligații de prevenire a răspândirii coronaviruslului COVID-19, pe perioada stării de alertă.

Măsurile de protecție decise, regulile noi pentru agajator/  angajați în timpul stării de alertă 

Obligaţii pentru angajator

 • asigurarea unor culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;
 • limitarea accesului la zonele comune şi să asigure respectarea normelor de distanţare socială în aceste zone;
 • stabilirea regulilor pentru evitarea situaţiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane şi nesecurizate de persoane în incinta instituţiei;
 • desemnarea unui responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie; asigure triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
 • amplasarea dozatoarelor cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al locului de muncă;
 • interzicerea accesului în unitate a persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2.

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toţi angajaţii din sectorul public şi privat au obligaţia să urmeze următoarele măsuri:

 • respectă toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
 • poartă măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă organizate de angajatori; îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi mănuşi) cu un echipament nou;
 • acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi ori de câte ori revin în sediu; înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră, stare generală alterată);
 • rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS SARS CoV-2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru; contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;
 • în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
 • în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de Direcţia de Sănătate Publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea/Municipiul Bucureşti, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituţii/autorităţi publice suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajaţi;
 • se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituţiei şi persoana simptomatică; dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii;
 • îşi spală şi dezinfectează mâinile;
 • identifică şi foloseşte culoarele de circulaţie asigurate de angajator; evită staţionarea în spaţiile comune;
 • aeriseşte frecvent (minim o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea;
 • în cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS CoV-2  nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 • evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât şi în exteriorul unitatii  pentru   a limita  contactul cu  exteriorul.
 •    Angajatorii trebuie să întrerupă orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o persoană simptomatică, să aplice benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 metri, să dispună aerisirea birourilor minim o dată pe zi, să dezinfecteze balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate precum şi alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar), să dezinfecteze cel puţin o dată pe săptămână şi, ori de câte ori este necesar, spaţiile comune şi spaţiile de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2.

Sursa: https://www.mediafax.ro/social/starea-de-alerta-noi-reguli-la-serviciu-angajatorii-trebuie-sa-asigure-un-interval-de-o-ora-la-inceperea-si-la-terminarea-programului-de-munca-19131816


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *