Current track

Title

Artist


Reguli stricte la TRIBUNALUL Bacău

#Postat de on mai 14, 2020

Biroul de relaţii şi comunicare cu publicul aduce la cunoştinţa publicului Planul de reluare graduală a activităţii la nivelul Tribunalului Bacău, adoptat prin hotărârea Colegiului de Conducere nr.3/12.05.2020 a Tribunalului Bacău, ce cuprinde următoarele măsuri:

 1. Şedinţele de judecată vor avea o durată de maximum 3 ore, cu excepţia Secţiei penale unde, în cazuri excepţionale, preşedintele completului de judecată va putea hotărî prelungirea duratei şedinţei de judecată peste cele 3 ore, cu respectarea tuturor normelor sanitare care se impun pentru combaterea răspândirii virusului COVID -19. 
 2. Pentru fiecare şedinţă de judecată, cauzele vor fi programate pe intervale orare, citaţiile urmând a fi emise cu această menţiune. 
 3. Pe toată perioada de valabilitate a acestor măsuri, nu se vor mai striga cu prioritate amânările fără dezbateri, dosarele se vor lua doar la ordine, în intervalul de timp stabilit. 
 4. Pe citaţie se va trece ora de începere a intervalului orar alocat cauzei, iar accesul părţii în incinta instanţei va fi permis cu 10/15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată pe fiecare interval orar pentru care s-au emis citaţiile.
 5. Pe întreaga perioadă în care se află în incinta instanței, justițiabilii, alți participanți la procesele civile și penale, precum și publicul sunt obligați să poate măști de protecție facială pentru evitarea și prevenirea infectării cu COVID 19.
 6. Grefierul va fi prezent în sala de ședință cu 15 minute înainte de începerea ședinței de judecată. Anterior începerii şedinţei de judecată, dosarele nu vor mai fi puse la dispoziţia părţilor de către grefier, iar pe parcursul desfăşurării şedinţei rămâne la aprecierea completului de judecată punerea la dispoziție a dosarelor, spre consultare, procurorului, părților, reprezentanților sau avocaților acestora,  în intervalele orare alocate cauzelor respective, după o prealabilă verificare a identității și calității. 
 7. În lunile iunie şi iulie 2020 vor primi termen, cu prioritate, dosarele suspendate ca urmare a declarării stării de urgenţă, urmând ca dosarele aflate în procedură prealabilă şi cele care vor fi înregistrate, pe rolul Tribunalului Bacău, începând cu data de 15.05.2020, să primească termen de judecată cel mai devreme în luna septembrie 2020, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent.
 8. Procedura de regularizare a cauzelor se va relua începând cu data de 15 mai 2020. Se vor regulariza, cu prioritate, dosarele aflate deja în procedura de regularizare, urmând ca dosarele ce vor fi înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 15 mai 2020 să fie regularizate cu respectarea regulilor privind procedura de regularizare în vigoare, stabilite prin Hotărârea Colegiului de conducere nr.10/2017. 
 9. În  cauzele în care s-a stabilit deja termen de judecată în şedinţele ce urmează a avea loc începând cu data de 15 mai 2020, completul de judecată va hotărî modalitatea în care urmează a se desfăşura şedinţa de judecată, cu respectarea dispoziţiilor hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului Bacău,  urmând ca lista de şedinţă, cu intervalele orale respective, să fie afișată pe portalul instanţei cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.  
 10. Fiecare complet de judecată va lua orice alte măsuri pe care le apreciază necesare pentru evitarea şi prevenirea răspândirii  COVID-19.
 11. Programul ședințelor de judecată, programul de lucru cu publicul și informațiile necesare programării prealabile pentru accesul în compartimentele care desfășoară activități cu publicul vor fi aduse la cunoștință prin afișare la loc vizibil şi prin publicare pe pagina de internet a instanței.
 12. În cauzele penale, desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință se va face în condițiile Codului de procedură penală sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guvernează procesul penal.

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *