Ne puteti urmări și pe:

La această dată, în județul Bacău evoluează 3 focare de Pestă Porcină Africană la porc
domestic în gospodăriile populației din localitățile Dealu Perjului și Bărboasa-comuna Oncești și Răcăciuni, comuna Răcăciuni.

De asemenea sunt active restricțiile pentru 21 cazuri de P.P.A. la porc mistreț în Fondurile de vânătoare nr. 43 Sascut (1 caz), nr. 31 Parincea (7 cazuri), nr. 53 Vultureni (2 cazuri), nr. 33 Gioseni (1 caz), nr. 29 Odobești (1 caz), nr. 41 Trebeș (3 cazuri), nr. 46 Găiceana (1 caz), nr. 34 Pâncești (2 cazuri), nr. 51 Pralea (2 cazuri), nr. 52 Glăvănești (1 caz).

Ultimul focar de Pestă Porcină Africană a fost confirmat în data de 11.05.2020 în localitatea
Răcăciuni, comuna Racăciuni, la un porc domestic, mort într-o exploatație nonprofesională
(gospodăria populației).

Încă de la notificarea suspiciunii de boală, pe proba analizată de L.S.V.S.A. Bacău, serviciile
veterinare au intervenit de urgență. Gospodăria afectată a fost plasată sub supraveghere oficială, au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, produselor, subproduselor și mijloacelor de transport.

Ancheta epidemiologica este in desfăsurare.

Unitatea Locală de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău, aflată sub conducerea
Prefectului judetului Bacau, adoptă Hotararea de aprobare a Programul de măsuri, care se aplică în
zonele de restricții pentru Pesta porcină africană formate din :

• zona de protecție ce cuprinde 2 U.A.T.-uri, 4 localități, respectiv Răcăciuni și RăstoacaU.A.T. Răcăciuni, Teiuș și Parava-U.A.T. Parava. Fonduri de Vânătoare în zona de protectie:
nr. 35 Racaciuni și nr.44 Orbeni
• zona de supraveghere ce cuprinde 9 U.A.T.-uri, 29 localități, respectiv Cleja și Valea Mica –
UAT Cleja, Gheorghe Doja, Ciucani, Gasteni și Fundu Racaciuni -UAT Racaciuni,
Capata și Dumbrava -UAT Gura Vaii, Rădoaia și Drăgușani -UAT Parava, Orbeni și Scurta -UAT
Orbeni, Valea Seaca și Cucova -UAT Valea Seaca, Scărișoara, Marvila , Vâlcele și Poglet -UAT
Corbasca, Dieneț, Fulgeris , Chilia Benei, Pancesti și Moțoc -UAT Pancesti, Recea, Sohodor ,
Galeri , Bazga, Racatau Răzeși și Răcătău de Jos -UAT Horgesti.
Fonduri de Vânătoare în zona de supraveghere: nr.36 Faraoani, nr.24 Bratila, nr.43 Sascut ,
nr. 45 Corbasca, nr. 34 Pâncești și nr. 33 Gioseni

MĂSURILE DE COMBATERE A PESTEI PORCINE AFRICANE la porc domestic cuprind în zonele de restricții:

• O campanie de conștientizare a cetățenilor, prin instalarea semnelelor și panourilor de
avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie. Aceste semne se vor instala şi pe drumurile
ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere.
În toate locurile de mare vizibilitate din localitățile cu restricții, vor fi amplasate afișe cu reguli
simple și clare pe care toți crescătorii de suine au obligația să le respecte pentru a preveni
răspândirea bolii;
• Recensământul tuturor exploataţiilor care vor fi vizitate de echipele formate din medici
veterinari, desemnate de catre D.S.V.S.A. Bacau, într-un termen de cel mult şapte zile, în vederea
efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare
a porcilor ;
• Prin grija autoritatii publice locale, la intrarile si ieșirile din gospodăriile populației care dețin
porci din perimetrul stabilit de către DSVSA Bacău, în jurul focarului, se vor instala dezinfectoare
individuale, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentului plan de masuri;

• Se interzice circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această
interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire,
cu documente legale;
• În zonele în care s-a identificat P.P.A. la porc domestic, în Fondul de vânătoare de pe raza U.A.T.,
se realizeaza vânătoarea intensivă până la reducerea efectivelor de mistreți la limita cotelor
optime
Subliniem din nou obligațiile și responsabilitățile crescătorilor de porcine
• Anunțați imediat medicul veterinar de aparitia oricăror semne de boală sau mortalitate la
porcii din gospodărie.
• Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum și pe
suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de
porci mistreți.
• Creșteți porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de
igienă, microclimat și bunăstare.
• Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat
pe stradă sau in pădure; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost,
să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică.
• NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE
ANIMALE, FĂRĂ A FI IDENTIFICAŢI (CU CROTALIE) ŞI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE
SĂNĂTATE ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEȚI
ÎN GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ȘI ASTFEL SĂ DIFUZAȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!
• Se interzice sacrificarea porcilor din gospodărie fără anunțarea medicului veterinar.
• Colaborați cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea
probelor pentru examene de laborator.
• Este interzisă scoaterea din gospodărie a cărnii de porc și produselor provenite de la aceștia.
• Nu comercializați carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din taierea
porcinelor în exploatația proprie (consumul acestor produse se face numai în exploatația
respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat).
• Solicităm cetățenilor care desfășoară diverse activități în păduri pe raza județului Bacău
să anunțe autoritățile cu privire la orice caz de mortalitate la mistreț identificat cu această
ocazie

Nerespectarea acestor măsuri atrage sancțiuni contravenționale sau penale, după caz.
DSVSA Bacau solicita sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor impuse de
autorități, având în vedere consecințele economice grave generate de apariția acestei boli.
Proprietarii animalelor afectate de PPA vor fi despăgubiți de stat în condițiile prevazute de lege .
DSVSA Bacau va informa periodic cetatenii judetului, cu privire la evoluția bolii și a măsurilor
care trebuie respectate pentru a limita efectele bolii și a preveni răspândirea virusului.
Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează omul, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici şi mistreţii.
a declarat, Dr. Florin Claudiu Baltă.

Ne puteti urmări și pe: