Ne puteti urmări și pe:

 Aria naturală protejată „Situl Natura 2000” a fost ținta controalelor Comisariatului Județean Bacău a Gărzii Naționale de Mediu. Iar nereguli au fost constatate cu duiumul. Cel mai scump are de plătit patronul unei firme care efectua lucrări de excavații în albia râului Siret în perioada de prohibiție. Societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 50.000 lei, conform prevederilor OUG. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, deoarece a încălcat condiția/recomandarea din avizul favorabil emis de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate-Serviciul Teritorial Bacău de suspendare a activității pentru perioada 1 aprilie-31 septembrie, perioadă în care are loc reproducere speciilor de pești protejate.

 „O atenție deosebită se va acorda modului de respectare a cerințelor din avizul emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și a celor din autorizația de mediu emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău care privesc conservarea speciilor pentru care ariile naturale protejate au fost instituite. Trebuie înțeles că nerespectarea actelor de reglementare implică atât sancțiuni contravenționale cu valori cuprinse între 25.000 și 100.000 lei cât și posibilitatea de suspendare a lor cu încetarea activității”, precizează Garda de Mediu Bacău.

Cioate de arbori găsite în aria protejată

În urma unor sesizări primite, privind tăierea unor arbori în aria naturală protejată Situl Natura 2000 – Lacurile de acumulare Buhuși – Bacău – Berești – ROSPA0063, comisari din cadrul Gărzii Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au desfășurat acțiuni de verificare a celor sesizate în amplasamentul ariei. În aceste acțiuni au fost identificate, prin sondaj, un numar considerabil de cioate de arbori, rezultate din tăieri posibil neautorizate, nefiind marcate de către reprezentanții Direcției Silvice Bacău, fapt pentru care s-a sesizat Garda Forestieră Bacău – instituție abilitată să aplice prevederile Codului silvic privind taierea ilegală a arborilor.

În vederea limitării influenței negative a persoanelor neavizate care desfășoară activități ilegale în aria naturală protejată, Garda de Mediu Bacău a impus măsuri către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) – Serviciul Teritorial Bacău – în calitate de administrator al ariei. Măsurile constau în monitorizarea ariei naturale protejate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși – Bacău -Berești în vederea evitării accesului persoanelor neavizate, să marcheze limita ariei cu borne si panouri avertizoare prin care să inștiințeze publicul cu privire la faptul că accesul persoanelor fizice si juridice care prin diverse activități pot afecta ecosistemul ariei naturale protejate este interzis. De asemenea, s-au impus măsuri de desființare a căilor de acces în arie. Acestea au fost realizate de către persoane necunoscute prin care acestea patrundeau în aria naturală protejată pentru a tăia vegetația lemnoasă. În perioada următoare, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău vor continua acțiunile de verificare a aspectelor semnalate în vederea asigurării unei stări de conservare favorabile a speciilor și habitatelor din aria naturală protejată.

Ne puteti urmări și pe: