Ne puteti urmări și pe:

 Funcționarea unităților economice se va face cu respectarea normelor de igienă aplicabile profilului de activitate, necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor: reluarea activității unității (în situația în care aceasta  a fost întreruptă) se va face numai după efectuarea operațiunilor de dezinfecție la nivelul tututuror spațiilor, cu firmă autorizată în acest sens, care va face dovada utilizării produselor biocide avizate de Ministerul Sănătății, conform prevederilor legale în vigoare;

-asigurarea materialelor necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare – hârtie igienică, săpun, mijloace de ştergere sau zvântare a mâinilor după spălare etc., în cantitate suficientă;

-în grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscătoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unică folosinţă, din hârtie;

-săpunul şi dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun; savonierele şi distribuitoarele de perete se curăţă şi se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;

efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție curentă ori de câte ori este nevoie;

-dezinfecţia curentă se va realiza cu produse biocide avizate de Ministerul Sănătății și care să dispună de acte de plasare pe piață;

echipamentele şi materialele de curăţenie: cârpele, bureţii, periile, ştergătoarele se spală zilnic cu produse de curăţare şi se clătesc cu apă fierbinte; se usucă şi se depozitează uscate;

-personalul de îngrijire va fi echipat cu echipament de lucru de culoare diferită faţă de cel destinat altor activităţi și va fi instruit, conform normelor igienico-sanitare în vigoare;

-unitatea va fi dotată şi aprovizionată, după necesitate, cu utilaje şi materialele necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie curentă;

-instalaţiile de încălzit şi ventilaţie, existente în dotarea unităţilor, vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, revizuite periodic şi exploatate la parametrii la care au fost proiectate şi executate; filtrele instalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat trebuie păstrate curate şi uscate;

-unitatea va fi racordată la sistemul public de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condiţiilor de calitate pentru apa potabilă din legislaţia în vigoare. Acestea vor fi prevăzute cu instalaţii interioare de alimentare cu apă, în conformitate cu normativele de proiectare, execuţie şi exploatare;

-unitatea va fi racordată la sistemul public de canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unităţile sunt obligate să îşi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului;

-instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare, lavoare, băi, vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare şi de curăţenie; se va asigura repararea imediată a oricăror defecţiuni apărute la instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;

-colectarea deşeurilor solide se va face în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanş, cu evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire;

-operațiunile de dezinfecţie-dezinsecţie-deratizare la nivelul unității se va face cu firmă autorizată în acest sens.

Se recomandă ca la nivelul unității să se implementeze, prin planuri proprii, toate măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus (SARS CoV-2) în concordanță cu legislația în vigoare și cu recomandările Institutului Național de Sănătate Publică, a ordonanțelor militare, ordinelor, dispozițiilor emise de ministere/instituții/alte foruri competente.

Alte recomandări:

-conducerea unității se va asigura, prin mijloace proprii și cu respectarea legislației în vigoare, de prezența la muncă a angajaților care nu prezintă simptome de răceală sau gripă, a contacților direcți cu caz confirmat COVID-19, a persoanelor care fac obiectul unei anchete epidemiologice COVID-19 (exemple: declarații pe propria răspundere a angajatului, înregistrarea temperaturii la intrarea/ieșirea din tură, colaborare cu medicii de familie/medic medicina muncii, etc.);

-conducerea unității se va asigura că accesul în unitate al angajaților și desfășurarea activității acestora se va face cu purtarea mijloacelor individuale de protecție a nasului și a gurii;

se vor lua măsuri pentru a putea fi asigurată distanța de siguranță între angajați;

-se vor intensifica operațiunile de curățenie și dezinfecție (soluții pe bază de alcool sau clor) a suprafețelor frecvent atinse (mânere, întrerupătoare, etc.), cât și la nivelul locurilor de muncă și a spațiilor comune (vestiar, grup sanitar, etc.);

-se vor lua măsuri pentru ventilarea corespunzătoare a spațiilor;

-se va evita formarea de grupuri de persoane în adunări tip: ședință, pauză de masă, întălnirea în vestiare la schimbul de tură, etc.;

afișarea la loc accesibil/vizibil, a planurilor de măsuri, pliantelor, sfaturilor de sănătate publică, regulilor de igienă individuală și orice alte înscrisuri cu rol în informarea angajaților și educația și promovarea sănătății;

-în cazul apariției simptomatologiei caracteristică COVID-19 în rândul angajaților, persoana în cauză va fi, pe cât posibil, izolată de restul lucrătorilor și se va contacta numărul unic de urgență 112.

Ne puteti urmări și pe: