Ne puteti urmări și pe:

Acordarea „autonomiei personale” a minorităților naționale din România

Pe ordinea de zi a Senatului de marți au fost introduse două legi inițiate Senatului. Introducerea lor pentru dezbatere și vot final în plenul Senatului a fost însă amânată constant vreme de 16 ani.de UDMR în urmă cu 16 ani, a căror dezbatere a fost amânată în mod constant din 2004, una dintre ele vizând oferirea „autonomiei personale” minorităților naționale de pe teritoriul României, cealaltă fiind practic statutul „autonomiei personale” a minorității maghiare.

Ambele legi au fost respinse de Camera Deputaților în 2004 și, tot din acel an, au rapoarte de respingere de la Comisiile de specialitate.

Proiectul ”Legii cadru a autonomiei personale  prevede:

  • propriile instituții de autoguvernare ale comunității naționale la nivel local (autoguvernări locale);
  • propria instituție de autoguvernare a comunității naționale la nivel național (autoguvernare națională).

Acordarea „autonomiei personale” a minorităților naționale din România

 În ceea ce privește organele de conducere, atât autoguvernarea națională, cât și autoguvernările locale, sunt prevăzute să aibă câte un Consiliu ales prin vot de membrii minorității pentru o perioadă de patru ani, un Comitet executiv și un președinte, ales de Consiliu cu votul majorității absolute a membrilor.

Proiectul prevede că autoguvernarea locală ar fi finanțată de către consiliul  local.

  Autoguvernarea națională ar putea înainta propuneri legislative parlamentului, președintele său ar avea dreptul să participe la ședințele de guvern și ar avea dreptul de avizare a măsurilor luate de guvern.

Potrivit proiectului, membrii minorității maghiare din România ”au dreptul la patrie natală, la asigurarea condițiilor unei vieți libere și netulburate pe pământul natal, la menținerea relațiilor etnice și teritoriale formate de-a lungul istoriei, la utilizarea liberă a limbii materne, la egalitate deplină și efectivă între cetățeni”.

Maghiarii de pe teritoriul României ar urma să se autoguverneze prin organe deliberative locale și naționale pe care și le aleg singuri prin vot, aceleași care sunt prevăzute în proiectul anterior – Consiliu ales prin vot de membrii minorității pentru o perioadă de patru ani, un Comitet executiv și un președinte, ales de Consiliu cu votul majorității absolute a membrilor.

Ne puteti urmări și pe: