Ne puteti urmări și pe:

Dacă voiește cineva

 Lazăr era mort de mai multe zile și, din cauza căldurii locului, mirosea. Mântuitorul, auzind de adormirea lui, a lăcrimat (pentru Iisus, moartea este o simplă adormire). Îl știa pe Lazăr ca om, în trup. Îi știa râsul, tristețea, plânsul, știa toate cele ce, inevitabil, sunt legate de un bulgăr de pământ. Lazăr nu era desăvârșit, dar Dumnezeu-Omul iubește oamenii, pentru că îi vede prin prisma chipului Lui din ei. Și a spus Iisus: Nu plângeți, Lazăr doarme, arătați-mi unde l-ați pus. Surorile lui, apropiate Mântuitorului, au spus: Doamne, este târziu, dacă veneai mai devreme, Lazăr nu murea, dar așa, acum e prea târziu; Lazăr este mort și trupul său miroase.

Dar Iisus, care se raporta numai la Tatăl ceresc, (Fiți voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri este) le-a spus: Arătați-mi unde l-ați pus. Și, ajungând la mormântul lui Lazăr, a strigat Iisus: Lazăre, ieși afară. Și Lazăr, cel de patru zile mort, a ieșit la porunca Domnului (Robește-mă Doamne, ca să mă simt liber). Iar referatul biblic punctează: Și mulți au crezut atunci în El. Mulți, nu toți, deși minunea ar fi copleșit pe oricine; erau și pe atunci, ca și astăzi, puțin credincioși. În Evanghelie, Iisus spune constant: dacă voiește cineva, cu alte cuvinte dacă propunerea Mea interesează pe cineva, acel cineva își poate lua crucea și-mi poate urma. Dar dacă nu voiește, împotriva voinței lui, nici Dumnezeu atotputernicul nu poate face nimic; și nu poate face nimic pentru că a sădit în creatura sa Chipul său… Dumnezeu vrea un dialog liber cu persoane libere. Dar El nu ne va arăta fața, spre a putea vorbi cu noi, decât atunci când vom avea și noi o față. Demersul tuturor religiilor acesta este: de a-l ajuta pe om să-și dobândească fața pierdută spre a putea vorbi cu Dumnezeu. Este o greșeală să încerci a pune stavilă manifestării virtualității ce ți-a fost sădită prin botez (câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat). Trebuie să ne smerim și să zicem: Mi-ai dat, Doamne, punct de reper în Iisus Hristos, pe el îl folosesc, fără a avea orgoliul altui punct de reper, altui drum. Marele mistic creștin, Sadhu Sunder Sing a fost întrebat ce a găsit nou în creștinism față de tradiția lui. Am găsit pe Hristos, veni răspunsul. Știu aceasta, insistă celălalt, dar care e principiul, doctrina pe care nu o aveai înainte și pe care-ai găsit-o acum? Nu este nici un principiu, nici o doctrină, veni răspunsul, este Iisus Hristos. Creștinismul nu este o morală, morale sunt multe. Creștinismul înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria, ca om, răstignit, îngropat și înviat din morți. Prin Înviere, el a demonstrat că viața noastră întru El este sortită vieții veșnice, că toți putem învia. Întrebat cum se raportează la Iisus, Noica a răspuns că n-a îndrăznit niciodată să facă din cartea Lui (Noul Testament) obiect al hermeneuticii, că n-a îndrăznit s-o facă obiect cultural. Nu-i pot da numele meu, mărturisește el cu smerenie.

Dan Iacob

Ne puteti urmări și pe: