Ne puteti urmări și pe:

Consiliul Local Piatra Neamț convocat în ședință ordinară: pe ordinea de zi se află 20 de proiecte de hotărâre

Joi, 23 aprilie, de la ora 15:00, se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, desfașurată online în sala de ședințe a Primăriei municipiului Piatra Neamț. Pe ordinea de zi sunt propuse 20 de proiecte de hotărâre.

 

Iată care sunt proiectele de hotărâre:

 

  • HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare la data de 31. 03.2020;
  • HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;
  • HOTARARE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Sens Civic, în vederea achiziționării de materiale sanitare, materiale de protecție și alimente, destinate persoanelor vulnerabile din municipiul Piatra Neamț;

 

  • HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general, aprobat prin HCL nr.295/24. 10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico- economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Investiții pentru creşterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educatională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț —Liceul de Arte ”Victor Brauner”;
  • HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general, aprobat prin HCL nr.381/12.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educatională pentru învățământul tehnic și vocațional din municipiul Piatra Neamț – Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu”;

 

  • HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului general, aprobat prin HCL nr.37/26.02.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DAU) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Investiții pentru creşterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională gimnazială din Municipiul Piatra Neamț- Școala Gimnazială 3”;

 

  • HOTĂRARE privind schimbarea categoriei de folosință a Islazului Țigla din pășune în pădure, prin împădurirea suprafeței de 41.0250 ha;

 

  • HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unui mijloc fix și înregistrarea unui obiectiv de investiții în patrimoniul municipiului Piatra Neamț, domeniul public;

 

  • HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;

 

  • HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț.

 

Celelalte proiecte de hotărâre pot fi consultate mai jos.

 

convocare sedinta ordinara 23_04_2020

 

Ne puteti urmări și pe: