Ne puteti urmări și pe:

În ultima perioadă, la nivel național și local, a fost pornită o campanie vizând analiza necesității existenței instituției Poliției Locale, context în care, au fost publicate articole de presă, unele denigratoare, sondaje de opinie, analize cost-beneficiu, interviuri cu diverși factori de decizie.

În baza Legii nr. 155 din 2010, în România, Poliția Locală se organizează și funcționează, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, ca un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică.

În timp instituția a purtat diferite denumiri, respectiv Gardieni Publici, Poliția Comunitară, Poliția Primăriei și ulterior Poliția Locală. Fiecare unitate teritorială de poliție locală are în componență structuri specializate în păstrarea ordinii publice, a siguranței rutiere, a protecției mediului, a respectării disciplinei în construcții și a respectării legislației în domeniul comerțului. În ultimii ani au fost înființate și structuri de monitorizare video a principalelor zone de interes public.

Numeric, legea reglementează ca la fiecare mie de locuitori să existe un polițist local comparativ cu Italia unde legea dublează numărul de polițiști locali la mia de locuitori. La nivel local, rapotat la statistici și conform legii, în Municipiul Bacău ar trebui să existe un număr de 196 de polițiști locali (operativi, nu simpli angajați ai Poliției Locale din zona administrativăsau alte domenii neoperative).

La nivel european Poliția Locală funcționează cu rezultate notabile în două mari state, respectiv Italia (care poartă denumirea de Polizia Locale/Municipale) și Spania (Policia Local), structuri cu care instituțiile similare din România au parteneriate de cooperare internațională. În contextul cooperării partenerii străini au apreciat activitatea omologilor români și rezultatele obținute. Ca o comparație, la nivelul  poliției locale italiane există structuri similare celor din România având în plus și compartimente specializate în monitorizarea traficului auto, combaterea violenței și a infracțiunilor economice în piețe (existând o structură care se ocupă doar de activitatea din piețe, denumită generic Poliția Piețelor) combaterea violenței domestice și apărarea drepturilor mamei și copilului (având în componență personal calificat în domeniu, psihologi, și spații special amenajate pentru acest domeniu), combaterea falsurilor de monedă și documentelor de identitate (fiind dotați cu echipamente de expertizare a falsurilor),  având totodată spații de deținere (unde persoanele reținute sunt identificate, amprentate, fotografiate și testate medical).

Ținând cont că suntem o țară europeană și având în vedere că menținerea ordinii și liniștii publice este o componentă de bază a comunităților din care facem parte, concluzionez că Poliția Locală este o instituție care ar trebui întărită (inclusiv prin dotări și elaborarea unui statut de actualitate al polițistului local) și nu desființată sau diminuată din punct de vedere numeric.


 

The post Poliția Locala…a fi sau a nu fi… appeared first on JurnaldeBacau.ro.

Ne puteti urmări și pe: