Ne puteti urmări și pe:
Primăria municipiului Rădăuţi, emite un anunţ semnat de către primarul municipiului, Nistor Tătar cu termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația de a declara date pentru Registrul Agricol
ANUNȚ
privind termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația de a declara date pentru Registrul Agricol, potrivit Ordonanței nr. 28/2008, actualizată prin Legea 54/10.04.2017
  1. Între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie – pentru datele anuale privind membri gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent, în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării/cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor, ori a altor intrări/ieșiri;
  1. Între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  2. Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara termenelor prevăzute la lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei – 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei -1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
– refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta, documentele și evidențele necesare, în vederea verificării realității datelor;
–  refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar, pentru a constata la fața locului situația reală, în vederea verificării concordanței dintre aceasta și datele din Registrul Agricol;
– nedeclararea, la termenele și în forma stabilită de prezenta ordonanță sau de normele tehnice prevăzute la art. 7, alin (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;
– refuzul de a prezenta primarului informațiile în cauză, potrivit prevederilor art. 10, alin (1).
                                                  Semnează :
                                                                   Primar, Nistor Tatar

The post Primăria rădăuţeană, aminteşte persoanelor fizice şi juridice, termenele declaraţiilor pentru Registrul Agricol appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: