Ne puteti urmări și pe:

 Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău anunță că s-a aprobat procedura de eliberare, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurați.

 Potrivit legii, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat. „Suma care urmează să fie suportată de către asigurat pentru producerea şi distribuţia cardului duplicat este aceeaşi cu cea plătită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate furnizorului conform contractului de furnizare a serviciilor de personalizare, producţie şi distribuţie a cardului european de asigurări sociale de sănătate”, precizează CJAS Bacău.

 Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 8,33 lei/ card (inclusiv TVA). Contul în care poate fi plătită această sumă este: RO19TREZ0615005XXX000155 deschis la Trezoreria BACĂU (CUI CAS BACĂU 4159042).

 Eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate duplicat se va realiza începând cu data de 07. 02. 2020.

 Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate

 Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.
Documentul se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 12 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia. De cardul european de sănătate pot beneficia toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

 În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.


LISTA SERVICIILOR
 MEDICALE de care poți beneficia în baza cardului european de sănătate pe teritoriul Uniunii Europene/Spaţiului Economic European /Confederaţiei Elveţiene este disponibilă aici.

The post În Bacău începe eliberarea CARDURILOR EUROPENE de SĂNĂTATE duplicat! Vezi lista serviciilor medicale DECONTATE în Uniunea Europeană appeared first on JurnaldeBacau.ro.

Ne puteti urmări și pe: