Ne puteti urmări și pe:

 Băcăuanii care pleacă la muncă în străinătate trebuie să depună un chestionar la Finanțe dacă perioada de ședere depășește 183 de zile pe parcursul unui an. Finanțiștii arată că în această situație trebuie completat și depus la unitățile fiscale un „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România. Acest chestionar va fi înregistrat de persoanele fizice în cauză „cu 30 de zile înaintea plecării din România la organul fiscal central competent în a cărei rază teritorială persoanele fizice îşi au domiciliul fiscal, potrivit legii”.

 Chestionarul trebuie completat de toate persoanele fizice rezidente în România care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Aceste chestionare pot fi obținute la unitățile fiscale sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro – Asistenţă Contribuabili – Persoane fizice – Legislaţie – Formulare fiscale şi ghid de completare – Formulare fără număr de identificare.

 Chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea /plecarea, în/din România se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal central competent sau se transmit organului fiscal central competent prin poştă, cu confirmare de primire. În cazul persoanelor care nu depun acest chestionar amenda este de la 50 lei la 100 lei.

The post Lipsiți din țară peste o jumătate de an? Treceți OBLIGATORIU pe la FISC! appeared first on JurnaldeBacau.ro.

Ne puteti urmări și pe: