Ne puteti urmări și pe:
 În data de 30 ianuarie, îi sărbătorim laolaltă pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Viaţa lor sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele Ortodoxiei.
Sfinţii Trei Ierarhi au trăit cam în aceeaşi vreme, adică în veacul al patrulea, şi toţi trei au adus Ortodoxiei chezăşia şi strălucirea sfinţeniei unor oameni cu înaltă ştiinţă de carte, cunoscând ei atât adâncurile învăţăturii lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, moştenite de la Sfinţii Apostoli, cât şi preţuind, ceea ce era bun în ştiinţa şi filosofia vremii lor.

Sfântul Vasile cel Mare a fost deopotrivă păstor al mirenilor, dar şi mare îndrumător al călugărilor.
Sfântul Grigorie de Nazianz şi-a câştigat renumele de „Cuvântătorul de Dumnezeu”, adică „Teologul”, tălmăcind pe înţelesul oamenilor din timpul său, taina Sfintei Treimi.
Sfântul Ioan Gură de Aur, A fost socotit cel mai iscusit predicator pe care l-a avut Biserica. Drept mărturie a cuvântărilor lui, el a lăsat Bisericii Tâlcuirea Evangheliei după Matei şi Tâlcuirea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel
Pomenirea aparte a Sfântului Vasile se face la 1 ianuarie, a Sfântului Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar a Sfântului Ioan Gură de Aur la 27 ianuarie şi la 13 noiembrie. La 30 ianuarie, prăznuim roadele pe care multa lor strădanie le-a adus Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos.
Mâine este şi hramul Mănăstirii ,,Cei Trei Ierarhi” de la Iaşi, ctitorie a voievodului Vasile Lupu, ridicată între anii 1637 -1639 şi sfinţită de Mitropolitul Varlaam la dată de 6 mai 1639. Peste doi ani, la 1641, se aduceau aici moaştele Sf. Cuvioase Parascheva.

The post Mâine, 30 ianuarie, Biserica îi prăznuieşte pe Cei Trei Ierarhi. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Învăţători şi Păstori ai Bisericii appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: