Ne puteti urmări și pe:
Joi, 30 ianuarie, 2020, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi în şedinţă ordinară, la ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local.

 IATĂ PROIECTUL ORDINII DE ZI, al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 30.01.2020
1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019.
2. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99286/20.12.2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi;
3. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99283/20.12.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si
DAMIAN” Rădăuţi ;
4. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99284/20.12.2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul
2020 ;
5. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98507/14.01.2020 privind aprobarea preţului pentru
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi ;
6. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99285/20.12.2019 privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă
pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat şi ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni
ori lucrări de interes local ;
7. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99250/11.12.2019 privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia „Călător prin România ”;
8. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99262/13.12.2020 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiului Rădăuţi ;
9. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98512/20.01.2020 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019;
10. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98515/20.01.2020 pentru acordarea de facilităţi fiscale pentru contribuabili persoane fizice şi juridice;
11. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98520 privind aprobarea organizării Târgului
“Mărţişor 2020” ;
12. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99231/05.12.2019 privind actualizarea
Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016 ;
13. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 99254/11.12.2019 privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale şi ale celor din fondul locativ de stat aflate în administrarea UAT Rădăuţi ;
14. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98517/22.01.2020 privind prelungirea duratei de
închiriere a> locuinţelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea UAT Rădăuţi;
15. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98518/22.01.2020 privind prelungirea duratei de
închiriere a> locuinţelor sociale, de necesitate, cele construite din fondurile statului>
aparţinând administraţiei publice locale;
16. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98505/14.01.2020 privind alegerea preşedinţilor de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi pentru perioada februarie – iunie
2020 – iniţiator consilier local, Jecalo Adi Gheorghiţă;
17. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98519/22.01.2020 privind completarea listei
solicitanţilor, persoane fizice, eligibili pentru obţinerea atestatului/autorizaţiei de
administrator de condominii din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, aprobată prin HCL
293/23.12.2019 ;
18. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 98514/20.01.2020 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str.
Constantin Brâncoveau f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numiţilor Chifan
Mihai Marian și Chifan Alina;
Diverse:
1. Adresa Curţii de Apel Suceava, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr.
19896/24.12.2019 şi Răspunsul dat de Consiliul Local Rădăuţi prin consilier juridic Mihalescul Raduţa;
2. Propunerea de proiect de hotărâre a consilierilor locali Sorin Robu şi Bogdan Adrian
Nicolau, înregistrat la registratura Consiliului Local sub nr. 99258/13.12.2019;
3. Raportul de activitate a consilierului local Sorin Robu pe anul 2019, înregistrat la
registratura Consiliului Local sub nr. 98502/06.01.2019;
4. Adresa S.C. Melody Bar S.R.L. Rădăuţi, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub
nr. 165/08.01.2020 şi Răspunsul dat de Consiliul Local Rădăuţi;
5. Adresa doamnei Vlonga Silvia, înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr.
98503/10.01.2020;
6. Adresa Organizaţiei PSD Suceava nr. 10/23.01.2020 înregistrată la Consiliul Local cu
98522/23.01.2020
Informarea ne-a fost trimisă de către purtătoarea de cuvânt a Primăriri municipiului Rădăuţi, domnişoara Bianca Cepil. Mulţumim!

The post Joi, 30 ianuarie 2020, prima Şedinţă Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, din acest an. appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: