Ne puteti urmări și pe:

Asa cum am mai scris, tinerii interesați pot depune cererile pentru atribuirea gratuită a unui lot de 300 mp pentru construirea unei locuințe. Este necesară îndeplinirea următoarelor condiții impuse de Legea nr. 15/2003 (👉Important: aceste condiții nu sunt stabilite de Primăria Bacău, ele sunt reglementate prin lege, la nivel național, și trebuie respectate):

☑ să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 35 de ani neîmpliniți la data depunerii cererii;

☑ să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soțul/ soția;

☑ să aibă cetățenie română și domiciliul în municipiul Bacău;

☑ solicitantul și soțul/ soția, după caz, să nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe atât în Bacău, cât și în alte localități;

🔴 Solicitanții vor depune următoarele documente:

☑ cerere tip, potrivit modelului aprobat prin HCL nr. 449 din 23.12.2019;

☑ copie xerox a certificatului de naștere al solicitantului, soțului/ soției, copiilor, după caz;

☑ copie xerox a actului de identitate al solicitantului, soțului/ soției, după caz;

☑ copie xerox a certificatului de căsătorie, după caz;

☑ declarația solicitantului și a soțului/ soției, după caz, autentificată la notarul public, pe proprie răspundere, precum că nu a avut sau că nu deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe atât în Bacău, cât și în alte localități;

☑ copia actelor de studii ale solicitantului și soțului/ soției, după caz;

☑ documente din care să rezulte situația locativă (cu chirie, la părinți sau alte cazuri);

În plus față de aceste documente, persoanele interesate, în vedere efectuării evaluării punctajului deținut, pot depune și:

☑ extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele solicitantului, soțului/ soției, după caz sau orice alte documente relevante pentru dovedirea veniturilor); pentru extras de cont cu economii personale de minim 8.000 de lei, se acordă punctaj suplimentar;

☑ certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

Pentru mai multe detalii puteți consulta Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 449 din 23.12.2019 care cuprinde Regulamentul și anexele acestuia (model cerere, criterii suplimentare, proiecte locuințe) pe site-ul municipiului Bacău: https://municipiulbacau.ro/anunt-casa-fiecare-tanar/

The post A început depunerea dosarelor pentru proiectul 🏠 ,,O casă pentru fiecare tânăr”  appeared first on JurnaldeBacau.ro.

Ne puteti urmări și pe: