Ne puteti urmări și pe:

Noi locuri de muncă scoase la concurs de spitalul bârlădean

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad în conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată: la secția de Psihiatrie un post de asistent generalist, Chirurgie generală-chirurgie plastică doi asistenți grneralișfi,la Ambulatorul integrat cabinetul de chirurgie un asistent,la Nefrologie,Chirurgie plastică caută doi infirmieri și unul la Psihiatrie.

Noi locuri de muncă scoase la concurs de spitalul bârlădean

Noi locuri de muncă scoase la concurs de spitalul bârlădean

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 23.12.2019 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

-copia actului de identitate;
-copia certificatului de nastere;
-copia certificatului de casatorie;
formularul de înscriere;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti medicali);
-adeverinţă pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistenti medicali);
certificat de absolvire a cursului de infirmieri (pentru infirmieri);
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
cazierul judiciar;
-certificat de integritate comportamentala;
-adeverinţă medicală de la un cabinet de Medicina muncii in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
-CV;
-chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs astfel:
150 lei pentru asistent medical;
100 lei pentru infirmier, ingrijitoare, supraveghetor bolnavi psihic.

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

 

Cristina Rădulescu

Articolul Noi locuri de muncă scoase la concurs de spitalul bârlădean apare prima dată în JurnaldeBarlad.ro – Stiri din Barlad – Ziar Online.

Ne puteti urmări și pe: