Ne puteti urmări și pe:

 Adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Prin Rezoluția 217 din cadrul celei de-a III-a Sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, s-a adoptat la data de 10 decembrie 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului. La vremea respectivă, Adunarea Generală a recomandat statelor membre să utilizeze toate mijloacele disponibile astfel încât textul declaraţiei să poată fi cunoscut de fiecare om în parte. Conform acestei Declarații se putea şti că „orice om are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitate personală și se poate bucura de toate drepturile şi libertăţile scrise în această declaraţie, fără nicio deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau origine socială”. De asemenea, se sublinia egalitatea tuturor oamenilor în faţa legii și oricărei persoane de a avea dreptul la o judecată corectă şi la o condamnare doar pe baza unor probe reale. Tot în Declarație se consemna că nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de o cetăţenie sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia și fiecare om are dreptul la proprietate, la libertatea gândirii, a libertății de conştiinţă şi religiei, dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării şi la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.

Sursa : Lecţia de Istorie

The post 10 decembrie 1948 – Adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: