Ne puteti urmări și pe:
PROIECTUL ORDINII DE ZI al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 09.12.2019
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Rădăuți – iniţiator, primar Nistor Tatar;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020” – iniţiator, primar Nistor Tatar;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Rădăuṭi și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Rădăuṭi la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”iniţiator, primar Nistor Tatar;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020” și mandatarea  reprezentantului UAT municipiul Rădăuți să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifeloriniţiator, primar Nistor Tatar;
5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”iniţiator, primar Nistor Tatar;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţiiniţiator, consilier local Simota Gheorghe;
PRIMAR
Nistor Tatar
                                                                       Contrasemnează pentru legalitate,
                                                                 SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
                                                                                               Marinică SOFRONI

The post Şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, luni, 9 decembrie 2019, ora 9.00 appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: