Ne puteti urmări și pe:

Luni, 18 noiembrie, în Sala de Şedinţe a Consiliului Local a Primăriei Municipiului Rădăuţi va avea loc şedinţa extrordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, începând cu ora 10.00.

PROIECTUL ORDINII DE ZI al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 18.11.2019
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate şi a alegerii modalităţii de
gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Rădăuţi cu Creţu Manole –Întreprindere Familială, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea centrală,
perioada 18.11.2019 – 15.02.2020 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
DIVERSE :
1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 20239/10/8 din 13.11.2019, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99.164/13.11.2019 prin care ni se comunică Ordinul Prefectului nr. 338/13.11.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local Loghin Bogdan Andrei din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
 Sursa : Primar – Nistor Tătar ; Secretar General – Marinică Sofroni

 

The post Şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, luni 18 noiembrie, ora 10.00 appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: