Ne puteti urmări și pe:

Vineri 25 octombrie 2019, în sala de ședințe va avea loc Ședința Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți. Ora 09.30

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 25.10.2019
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si turism, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură;
Semnează Primarul Nistor Tătar și Secretarul Primăriei, Marinică Sofroni
    Mulțumim purtătoarei de cuvânt a Primăriei Municipiului Rădăuți, domnișoara Bianca Cepil

The post Vineri, 25 octombrie 2019, ora 09.30, în Sala de Ședințe va avea loc Ședința Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: