Ne puteti urmări și pe:
PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de     21.10.2019
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Rădăuţi- iniţiator primar Nistor Tătar;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spaţiu activităţi în aer liber” la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi – iniţiator primar Nistor Tătar;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire – iniţiator primar Nistor Tătar;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Reparaţii acoperiş (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii nr. 67+ – iniţiator primar Nistor Tătar;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea alimentară cu apă pe str. Griviţei, str. Vladimir Trebici, str. Plevnei, str. Pompierilor (parţial) şi extindere reţea canalizare str. Vladimir Trebici, str. Pompierilor (parţial) în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator primar Nistor Tătar;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanţări
nerambursabile în anul 2019 din bugetul propriu al municipiului Rădăuţi, pentru activităţi
nonprofit de interes local –iniţiator primar Nistor Tătar;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi – iniţiator primar Nistor Tătar;
9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din stradă cu sens unic, în parcare, a
tronsonului din strada Piaţa Unirii, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi montarea a trei bariere – iniţiator, primar Nistor Tătar;

The post Luni, 21 octombrie 2019, în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, Şedinţă extraordinară începând cu orele 14.00 appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: