Ne puteti urmări și pe:

Fiecare elev ar trebui să știe care sunt drepturile sale, dar și obligațiile pe care trebuie să le respecte într-o unitate de învățământ. Vă prezentăm un Top 5 drepturi ale elevilor, intens dezbătute în școli.

1. „Ieși afară” – au profesorii voie să dea elevii afară de la ore?
Dacă elevii deranjează ora, sunt cazuri în care profesorii vor să îi dea afară. Au voie? Răspunsul este „nu”.
„În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație, cum ar fi […] interzicerea participării la cursuri”, este menționat în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
2. „Stai înăuntru” – pot fi ținuți elevii obligatoriu în școală?
Conform Statutului Elevului, art. 15, k) „[elevilor le este interzis] să părăsească perimetrul de învățământ […] cu excepția elevilor majori.
Prin urmare, minorii nu vor fi lăsați să iasă din școală, însă elevii majori pot ieși când vor din petrimetrul școlar, iar paznicii sunt obligați să le permită părăsirea școlii.
3. Ora de religie – este obligatorie?
Ora de religie este opțională. Conform Legii Educației Naționale, art. 18 (2), „înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă”.
De asemenea, este menționat faptul că „elevilor care nu frecventează ora li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității de învățământ”.
4. Pedepsele – cum pot fi pedepsiți elevii?
Elevii primesc note doar pe evaluarea cunoștințelor – scăderea notei la o anumită materie ca mijloc de pedepsire a elevilor este interzisă.
De asemenea, nu pot primi absență decât în cazul în care nu sunt prezenți la ora – absența nu poate fi trecută ca pedeapsă.
Sancțiunile care pot fi aplicate elevilor sunt:
– observație individuală
– mustrare scrisă
– retragerea bursei
– mutarea la altă clasă
– preaviz de exmatriculare
– exmatriculare
5. Temele – li se pot da teme excesive elevilor?
În 2016 a fost emis un ordin privind temele pentru acasă.
„Timpul necesar realizări
i temelor pentru acasă este de cel mult 2 ore [pe zi], însumând toate disciplinele”, prevede art 1 (3) al ordinului.
De asemenea, art. 9 precizează că „se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive)”.

The post Top 5 drepturi ale elevilor. Pot fi dați afară din clasă sau pedepsiți cu teme suplimentare? appeared first on JurnaldeBacau.ro.

Ne puteti urmări și pe: