Ne puteti urmări și pe:
ISU Bucovina Suceava, ne aduce aminte câteva măsuri de apărare împotriva incendiilor, pe timpul sezonului rece. Nu uitaţi de coşari!
Sezonul rece determină o creștere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzir
(cele defecte, improvizate sau nesupravegheate) și de instalațiile electrice exploatate greșit.
Astfel de cauze, precum – sisteme de încălzire defecte; mijloace de încălzire improvizate sau
lăsate în funcțiune fără supraveghere; coșuri și burlane de fum deteriorate ori necurățate; cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere; efectul termic al curentului electric sau scurtcircuitul – pot conduce la statistici îngrijorătoare. La nivelul ISU Suceava s-au înregistrat, de la începutul lunii septembrie și până în prezent, 80 de incendii. Mai bine de jumătate dintre acestea (46), au avut cauza de natură electrică sau legată de sistemele de încălzire (coșuri de fum necurățate, mijloace de încălzire nesupravegheate, jar sau scântei căzute din sobe).
Ca în fiecare an, pompierii militari suceveni reamintesc cetăţenilor recomandările privind
adoptarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor din această perioadă:
La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură
• Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă
stare de funcţionare;
• Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita
supraîncărcarea acesteia;
• Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
• Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte
lichide combustibile;
• Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;
• În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă
metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
• Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
• Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;
• La construcţia unei sobe, se va avea în vedere ca fundaţia proprie a acesteia să nu fie
amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planşeelor;
• În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe este interzisă curăţirea cu substanţe
inflamabile a duşumelelor şi a oricărui obiect;
• Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.
 • La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului
  • Verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum se va efectua de
  către o persoană specializată;
  • Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale
  pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;
  • În podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care
  ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
  • În poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.
  La exploatarea instalaţiilor de încălzire
  • Aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face
  după principiul „gaz pe flacără”;
  • Verificarea etanşeităţii buteliei de aragaz şi a instalaţiei de alimentare cu gaze se va face cu emulsie de apă şi săpun;
  • Montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de către personal autorizat şi care, la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu Prescripţiile Tehnice în vigoare, cum ar fi Autorizaţia de funcţionare sau Verificare tehnică periodică;
  • Proiectarea şi executarea instalaţiei de gaz aferentă centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate.
  La exploatarea instalaţiilor electrice
  • Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu
  improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
  • Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar cu personal autorizat;
  • Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
  • Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
  • Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni;
  • Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea
  în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă.
  Afumătorile
  • Se interzice amplasarea afumătorilor în poduri, magazii, garaje, şure etc.;
  • Afumătorile vor fi în permanenţă supravegheate.
  Foarte important!
  Pompierii militari suceveni solicită cetățenilor să anunțe orice situație care poate pune în pericol viața, bunurile sau mediul, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112!
  Purtător de cuvânt – Slt. Alin GĂLEATĂ

The post ISU Bucovina Suceava, ne aduce aminte câteva măsuri de apărare împotriva incendiilor, pe timpul sezonului rece. Nu uitaţi de coşari! appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: