Ne puteti urmări și pe:
SEAP este o platformă electronică care asigură transparenţa procesului şi procedurilor de achiziţii publice. Prin interemediul platformei SEAP, autorităţile publice îşi achiziţionează, prin mijloace electronice, bunuri şi servicii necesare desfăşurarii activităţii, sau lucrări pentru unitatea administrativă în cauză.
Site-ul oficial al Sistemului Electronic de Achiziții Publice SEAP este www.e-licitatie.ro, operat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR).
Pe această Pagină găsim Titlul ,,Asfaltare DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276 județul Suceava
Contractul are ca scop: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, județul Suceava” Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări:
– asfaltare drum pe o lungime de 21.476 ml;
– executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 21.152 ml – rigole carosabile = 4.400 ml;
– amenajare drumuri laterale – poduri noi din beton armat = 2 buc;
– reparații poduri din b.a. = 8 buc – reparații podețe din b.a. = 2 buc;
– execuție podețe dalate noi = 23 buc;
– podețe tubulare PREMO cu D 800 mm la drumuri laterale = 7 buc;
– podețe tubulare PREMO cu D 600 mm la drumuri laterale = 90 buc;
– podețe dalate la drumuri laterale = 5 buc;
– lucrări de siguranța circulației Durata contractului : 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor. Valoarea estimată a contractului conform Devizului general aprobat este de: 32.957.307,00 lei fără TVA, defalcată astfel:  Cap. 4.1 – Construcții și instalații = 32.549.940,00 lei fără TVA  Cap. 5.1.1 – Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 407.367,00 lei fără TVA Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația tehnică atașată în SEAP. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice. TERMENUL LIMITA până la care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire – 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul minim de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 16 zile
Pentru informaţii suplimentare accesaţi : http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100065746?fbclid=IwAR0kEicJOMn3tu-8HpASKWwQNzaAbm3Qs2WG7q5ohq2MCDtnUELeZTL8CzU

 

Sursa : sicap-prod.e-licitatie.ro

Dă, Doamne!

The post SEAP-Licitaţii pentru asfaltarea DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276 județul Suceava. În sfârşit? appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: