Ne puteti urmări și pe:
Joi, 26 septembrie 2019, ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Rădăuţi.
                       PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 29.08.2019
 
 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de  24.07.2019.
 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de  07.08.2019.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli-  iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii  „Întocmit registru spaţii verzi în Municipiul Rădăuţi „şi „Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism„-  iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru zece medici din cadrul Spitalului Municipal Sf Doctori Cosma şi Damian – iniţiator, primar Nistor tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şi protecţie copii şi tineret;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale consiliului local şi ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administratie publica locală juridica, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcare partea stângă str. Grănicerului şi reparaţii reţea electrică de iluminat public pe partea stângă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare trotuare partea dreaptă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Stadionului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Mihai Viteazul (lângă loc joacă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Naţional ,,Eudoxiu Hurmuzachi„  Rădăuţi, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la DSP Suceava» iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şi protecţie copii şi tineret;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în baza OUG nr. 114/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuți”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 1,20 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. 22 Decembrie nr. 17, sc. A, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 93/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 35,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi , str. Mihai Viteazu f.nr., şi concesionarea acestuia către Firma Davalmar Com S.R.L. fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 
 1. Proiect de hotărâre privind închirierea camerei nr. 8 din imobilul situat în Municipiul Rădăuţi str. Piaţa Unirii, nr. 67-etaj, către Partidul Uniunea Salvaţi România – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şi protecţie copii şi tineret;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administratie publica locală juridica, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi, situat în str. Ştefan cel Mare nr. 35, către Ursescu Silviu Victor – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în str. Mihai Pitei nr. 23 către Caraiman Ioan – Daniel şi Caraiman Cornelia – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a cotei de 2/5 din imobilul, apartinând domeniului privat  al municipiului Rădăuți, situat în str. Fundătura Putnei f.n, către Şerban Constantin – Nicolae– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat  al municipiului Rădăuți, situat în str. Pictor Grigorescu nr. 5, către Bostan Elena – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat  al municipiului Rădăuți, situat în str. Petre Liciu f.n, către Cerni Daiana – Mariana– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Zimbrului nr. 2 şi aprobarea vânzării terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat sub garajul din strada Zimbrului nr. 2, identificat cu nr. cadastral:54345, înscris în Cartea  Funciară nr. 54345 Rădăuţi, în suprafaţă de 15 mp, către Juravle Ioan şi Juravle Viorica, beneficiari ai dreptului de preemţiune– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare al terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat sub garajul din strada Volovăţului f.n., în suprafaţă de 18 mp, către Moroşanu Grigore şi Moroşanu Elena, beneficiari ai dreptului de preemţiune– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă, situat în str. Oborului, nr. 6, bl. 13, sc. B, ap. 12,  mun. Rădăuţi, către chiriașa Uhrec Doina – Elena – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şi protecţie copii şi tineret;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă situat în str. Volovățului, nr. 8, ap. 5,  municipiul Rădăuți, către chiriașa Mihai Nelica– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şi protecţie copii şi tineret;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă situat în str. Mihai Viteazul, nr. 14, sc. A, ap. 10,  mun. Rădăuţi, către chiriașul Popescu Petru– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şi protecţie copii şi tineret;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură ;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi şi proprietatea statului român, cu modificările şi completările ulterioare– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia de urbanism şi amenajarea patrimoniului lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură;
Diverse:
 1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 11691/10/6 din 31.07.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 12263/09.08.2019 şi răspunsul formulat de Secretarul general al Municipiului, din data de 20.08.2019;
 2. Sentinţa nr. 100/07.02.2019 în Dosarul nr. 3466/86/2018, având ca obiect ,,obligaţia de a face”, reclamant fiind domnul Ciobîcă Octavian;
 3. Solicitarea domnului consilier local Nicolau Bogdan Adrian, din partea Partidului Mişcarea Populară, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98.936/18.07.2019;
 4. Solicitarea domnului consilier local Nicolau Bogdan Adrian, din partea Partidului Mişcarea Populară, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98.937/18.07.2019;
 5. Informarea domnului Ursescu Silviu, în calitate de preşedinte al comisiei de organizare al evenimentului ,,Zilele Municipiului Rădăuţi” – ediţia 2019, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98.962/05.08.2019;
 6. Solicitarea consorţiului de proprietari format din SC Relu Prod Com SRL, SC Stone Group SRL, SC Smart Energy SRL, SC Agromec Rădăuţi SA, Ionuţ Valentin Nicoară şi Ionică Vega înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98.961/29.07.2019;
 7. Solicitarea unor reprezentanţi ai agenţilor economici (persoana de contact fiind Galan Alina), înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuţi sub nr. 12163/07.08.2019;
 8. Solicitarea domnului Dumitrescul Mihai înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuţi sub nr. 38394/24.07.2019;
 9. Solicitarea domnului Ciobîcă Octavian înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98.974/21.08.2019.
 

 

 

The post Joi, 26 septembrie 2019, ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, şedinţă ordinară. appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: