Ne puteti urmări și pe:

 

Maria – din ebraică: cea iubităcea îndrăgită, acest nume fiind cel mai răspândit şi mai drag nume folosit de credincioşii ortodocşi.
Pentru orice fată sau femeie este o binecuvântare să poarte acest sfânt nume, ce arată dragoste, ocrotire şi smerenie, căci doar cel simplu, iubitor şi smerit poate fi îndrăgit şi iubit de cei din jur. „Iubirea! Este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urca până la El.”  Michelangelo Buonarotti.
Maria este unul dintre cele mai întâlnite şi mai frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama cea după trup a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos.
Maica Domnului este pentru creştini icoana dragostei fără sfârşit, ea rugându-se fără încetare pentru noi, oamenii. Este o pildă vie de sfinţenie, de bunătate şi smerenie. Să nu treacă o zi din viaţa noastră în care să nu fi înălţat o rugăciune Maicii Domnului, de mulţumire, de slavă, cu recunoştinţă în suflet pentru tot ajutorul ei.
Nume care se sărbătoresc de Sf. Maria: Maria , Mari, Meri, Marioara, Măriuța, Marița, Mara, Mariana, Marilena, Marina, Marinela, Marița, Marusia, Mariuca, Maricica, Mia, Mioara, Marian, Marin.
 Rugăciune la Nașterea Maicii Domnului. „Naşterea Ta a strălucit bucurie celor ţinuţi în legătura întristării, Şi până la marginile lumii s-au vestit minunile ca prinos al mângâierii, Cea Care a răsărit din pântece neroditor naşte rămânând Fecioară curată, Şi pe Cel Neapropiat serafimilor Îl arată lumii cu Trup ca O Rază prea luminată.
Vestirea Arhanghelului Gavriil s-a plinit şi Rodul rugăciunii stăruitoare S-a arătat pe pământ. Cea închipuită în oglinda proorocească Se arată cu trupul pe pământ, gătindu-Se să primească întru Sine pe Cel Nearătat. Pentru aceasta, Maică Prealăudată, la judecată nu vădi înaintea Stăpânului păcatele noastre şi şterge cu roua milostivirii Tale toate nedesăvârşirile noastre şi aşterne vălul uitării peste nedreptăţile noastre.
Corabie a milostivirii Te ştim, Care porţi pe Cei încărcaţi de povara păcatelor la limanul mântuirii. Nu ne uita pe noi, cei rătăciţi, care ne primejduim a cădea în adâncul deznădăjduirii. Cetate a Împăratului veacurilor eşti, înconjurată de trâmbiţele biruinţei, adică de Sfinţii Îngeri, cei slujitori ai tainelor dumnezeieşti.
Întăreşte şi cetatea inimii noastre, apărându-o de săgeţile gândurilor viclene, ca neîncetat să fie înconjurată de curgerile rugăciunii curate.

Doxologia.ro

 

          Jurnal de Rădăuţi, vă doreşte viaţă lungă cu sănătate, daruri de la Dumnezeu!

The post Jurnal de Rădăuţi urează celor care poartă numele Măicuţei lui Dumnezeu, Maria viaţă lungă cu sănătate şi daruri cereşti! La mulţi ani! appeared first on JurnaldeRadauti.ro.

Ne puteti urmări și pe: