Current track

Title

Artist


Proiecte noi pentru primăria din Târgu-Neamţ

#Postat de on februarie 8, 2019

Proiecte noi pentru primăria din Târgu-Neamţ

Din anul 2012, Vasilică Harpa ocupă funcţia de primar al oraşului Târgu-Neamţ. A terminat şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” din Câmpina, urmând apoi să fie licenţiat la Facultatea de Drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi. De când a ajuns la conducere, oraşul Târgu-Neamţ s-a dezvoltat într-un mod alert. 

Aceasta a dat  contur unuia dintre cele mai mari oraşe, al treilea ca mărime din judeţul Neamţ. S-a implicat în multiple proiecte şi a făcut din Târgu-Neamţ un loc prosper. Toate realizările oraşului poartă numele lui.

 

Harpa Vasilică, primar Târgu-Neamţ

 

Oraşul Târgu-Neamţ

Aflat în nord-estul depresiunii Neamţ, la aproximativ 42 km de Piatra Neamţ, la o altitudine de 425 m, orăşelul Târgu-Neamţ este vestit pentru aşezările moldoveneşti încă din sec. XIV, când a început să se afirme ca centru comercial. Prin poziţia sa, în preajma unor cunoscute monumente istorice şi de artă, oraşul a devenit în ultimii ani un important centru turistic.

Oraşul Târgu-Neamt reprezintă una dintre cele mai vechi asezări locuite din zona Moldovei datând din neolitic si epoca bronzului. Din punct de vedere al dovezilor scrise, oraşul este atestat documentar la sfârşitul anilor 1300 în Letopiseţul Novgorodului, din timpul domniei lui Petru Vodă, atunci când se construieşte si Cetatea Neamţului. In secolele XVII si XVIII urmează o perioadă de decădere economică a oraşului, mai ales că în această perioadă, Mihail Racoviţă distruge Cetatea Neamţului la cererea turcilor.

În orașul Târgu-Neamț se află două monumente istorice de interes național — Cetatea Neamț (secolele al XIV-lea–al XVII-lea), monument de arhitectură și muzeul-casă memorială „Ion Creangă” (1833) din localitatea Humulești, clasificat ca monument memorial sau funerar.

În rest, alte paisprezece obiective din oraș sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Neamț ca monumente de interes local.

Târgu-Neamț este al treilea oraș ca mărime din județul Neamț, Moldova, România.

 

Târgu-Neamţ

 

Potrivit Legii nr. 544 din 2001, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, informaţiile de interes public.

Astfel, site-ul de ştiri online Jurnal de Neamţ, a trimis în acest sens, o serie de cereri către toate primăriile din Judeţul Neamţ. La această cerere, Primăria din Târgu-Neamţ, a răspuns prompt, oferind informaţii în acest sens.

 

Primăria Târgu-Neamţ

 

In anul 2019 sunt în derulare, în oraşul Târgu-Neamţ 4 proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană:

 

 • Proiect Construire infrastructură de agrement, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7; Prioritatea de investiţii 7.1, conform contractului de finanţare nr. 3087/30.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 15.795.149,96 lei, din care valoarea finantării nerambursabile este de 15.309.891,16 lei, iar contributia proprie este de 485.258,57 lei.

Data de începere a proiectului este 01.08.2018, iar data de închidere efectivă a proiectului este 31.07.2021.

Prin acest proiect se urmăreşte:

 

 • construirea unei infrastructuri de agrement în zona Stadion Cetate prin: crearea, reabilitarea, modernizarea, amenajarea spaţiilor verzi;
 • realizarea de sisteme de irigatii pentru spatiile verzi;
 • dotare cu mobilier urban;
 • crearea de facilităti pentru agrement pe terenuri amenajate – zone speciale pentru sport, amfiteatru în aer liber;
 • instalare Wi-Fi în spatiile publice;
 • Realizarea de activităti de marketing si promovare turistică a infrastructurii de agrement;
 • Sustenabilitatea proiectului este data de îmbunătăţirea activitătii economice a mediului de afaceri din statiune ca urmare a oferirii unor facilităti publice de recreere şi de agrement, care vor determina creşterea cu peste 20% a numărului de vizitatori.

Această investitie va crea noi locuri de muncă pentru locuitorii orasului şi va aduce venituri la bugetul local.

 • Proiect Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Târgu-Neamt;

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 POR; Prioritatea de investiţii 3.1; Operaţiunea A, conform contractului de finanţare nr. 2971/30.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice si Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 615.734,32 lei, din care valoarea finantării nerambursabile este de 274.694,57 lei, iar contributia proprie este de 341 .039,75 lei.

Data de începere a proiectului este 01.10.2018, iar data de închidere efectivăă a proiectului este 30.09.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe M7A, Str. Mihai Eminescu, din Târgu-Neamţ.

 

Vor fi realizate lucrări de anvelopare, refacere acoperiş, instalatii, panouri fotovoltaice pentru iluminat pe scara interioară, si nu în ultimul rând, schimbarea integrala a tamplariei (ferestre si balcoane).

Blocul M7 va deveni un exemplu pozitiv pentru cetăţenii care locuiesc la bloc. Primăria intenţionează să acceseze fonduri europene pentru reabilitarea, consolidarea si modernizarea altor 15 blocuri din oraşul Târgu-Neamţ.

 

 •  Proiect Reabilitarea Scolii nr. 6 Condreni şi schimbarea destinaţiei în centru pentru persoane cu dizabilităţi, oras Târgu-Neamţ”;

Proiectul este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, conform contractului de finanţare nr. C1920072S221612901903/21.09.2018 încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Valoarea totală a proiectului este de 767.171,08 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 742.439,11 lei, iar contributia proprie este de 24.731,97 lei.

Data de începere a proiectului este 21.09.2018, iar data de închidere efectivă a proiectului este 20.09.2020.

Scopul proiectului constă în înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi în oraşul Târgu-Neamţ (copii diagnisticaţi cu sindrom Down şi autism) prin reabilitarea clădirii în care a funcţionat Scoala nr. 6 Condreni.

Principalele obiective urmarite prin realizarea investitiei sunt:

 • Infiintarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati în oragul Târgu Neamt (copii diagnosticaţi cu autism si sindrom Down);

 

 • Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare si vulnerabile supuse riscului/excluziunii sociale (copii diagnosticati cu autism si sindrom Down).

 

 • Proiect Imbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Vaslui, Bacău si Neamţ la servicii medicale de urgenţă;

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1 conform contractului de finanţare nr. 3609/14.12.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice si Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii (în calitate de solicitant) si Spitalul Judeţean de Urgenţe Vaslui, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi, Spitalul Municipal de Urgenţe Moineşti, Spitalul Orăşenesc „Sf. lerarh Nicolae” Bicaz, Spitalul Municipal de Urgenţe „Elena Beldiman” Bârlad, Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău, Spitalul Municipal „Sf. lerarh Dr. Luca” Oneşti, Spitalul Judeţean de Urgentă Piatra Neamt, Spitalul Oraşenesc “Sfantul Dimitrie” Târgu Neamţ, Spitalul Municipal de Urgente Roman, Municipiul Oneşti si UAT Oraşul Târgu-Neamţ.

Valoarea totală a proiectului este de 26.261.728,18 lei. Valoarea aferentă partenerului UAT Orasul Târgu-Neamt este de 1.784.514,92 lei din care valoarea finantarii nerambursabile este de 1.748.824,64 lei, iar contributia proprie este de 35,690,28 lei.

Data de începere a proiectului este 14.12.2018, iar data de închidere efectivă a proiectului este 30.09.2019.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

 

Târgu-Neamţ


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *